Tsuzukiwaza 20 - Jo Nage

   
 

1.- Kokyunage.

2.- Zemponage.

3.- Kirikaeshi.

4.- Ashi Tsuki.

5.- Nikyo.

6.- Koteoroshi Tenshin.

7.- Koteoroshi Irimi.

8.- Shihonage.

9.- Sacatemochi Zemponage.

10.- Kokyunage con 2 Uke.

11.- Kokyunage con 3 Uke.

12.- Saningake.
Exámenes de Ki

 

Exámenes Ki Aikido

 

Tsuzukiwaza

 

Otros ejercicios de Aikido

 

Técnicas para la salud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Página Diseñada por: Duo Generis Software